Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact
Service

Gipsteknikerkurs Hösten 2018

Det blir en gipsteknikerkurs till hösten 2018. För mer information om kursen:

https://www.med.lu.se/hv/utbildning/uppdragsutbildning

KONTAKTER

BSN medical AB
c/o Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
SE-431 31 Mölndal
Sweden


 Tel: +46 31 727 98 00

 kundservice@bsnmedical.com