Home
 • Choose country
 • Navigation
 • Contact
ProdukteW
 • Produktinformation
 • Sortiment
 • Features & Benefits

 

Genom att kombinera den mycket innovativa hydropolymertekniken med Leukomed®-filmens transparens och skyddande egenskaper möjliggör det här avancerade, postoperativa förbandet en tidig upptäckt av sårinfektioner, utan att förbandet behöver lyftas eller bytas. Förbandet ger perfekta läkningsförhållanden genom att skapa en optimal fuktnivå och anpassar sig efter hudens elasticitet. Ger vårdpersonalen kontroll över läkningsprocessen och patienten kan snabbt mobiliseras.

Förbandets transparens gör det lättare att kontrollera såret och läkningsprocessen utan att förbandet måste bytas. Minskar skadlig påverkan på nyepiteliserad hud

 • Lägre infektionsrisk eftersom det mikrobiella skyddet hålls intakt
 • Färre förbandsbyten bidrar till kostnadsbesparing

Enkel sårkontroll

 • Då förbandet är transparent kan såret kontrolleras av både patient och vårdpersonal utan att förbandet behöver bytas.

Utmärkt flexibilitet

 • Genom sin flexibilitet är det enkelt att fästa förbandet även på ojämna och kurverade områden och kroppsdelar som ofta är i rörelse. Därmed kan patienten påbörja sin rehabilitering direkt, och snabbare återgå till sitt vanliga liv.
 • Användaren kan också själv övervaka såret efter utskrivning.

Sterilt vattentätt skydd

 • Förbandet är vattentätt, fäster skonsamt och säkert på huden. Det fungerar som ett tillförlitligt skyddande lager mot kontaminering och ger patienterna möjlighet att sköta sin dagliga hygien.

Användningsområden

Indikationer

 • Mjukdelskirurgi
 • Förväntad mindre postoperativ blödning
 • Ytliga delhudsbrännskador
 • Tagställen för hudtransplantation
 • Riv och skrubbsår

Kontraindikationer

 • Proteskirurgi
 • Förväntad större postoperativ blödning
 • Sårkaviteter

 

KONTAKTER

Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
SE-431 31 Mölndal
Sweden

Var Finns vi


 Tel: +46 31 746 15 00
 

 kundservice.se@essity.com

 

KONTAKTA OSS