Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact
OM BSN

VARUMÄRKEN

BSN medical utvecklar ständigt nya produkter och kundorienterade koncept i syfte att kunna erbjuda våra patienter nya och mer effektiva behandlingslösningar, också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Genom kontinuerliga produktförbättringar, den senaste tekniken och gedigna materialval utvecklar vi våra produkter, för patientens bästa.

Wound Care and Vascular

Leukoplast®

Specialister inom akut sårbehandling.Cutimed®

Specialister inom avancerad sårbehandling.JOBST®

Specialister inom kompression.Orthopaedics

Delta-Cast®

Specialister på immobilisering.Active®

Specialister på återmobilisering.KONTAKTER

BSN medical AB
c/o Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
SE-431 31 Mölndal
Sweden


 Tel: +46 31 727 98 00

 kundservice@bsnmedical.com