Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact
Arbeta hos Bsn

ARBETA HOS BSN – HUR ÄR DET?

Träffa våra anställda, få insikt om vårt sätt att arbeta och se hur vi agerar i enlighet med våra företagsvärderingar.

Integritet

Silvia BRAGA – General Manager Brazil

På BSN medical vet vi att integritet gör att våra intressenter vågar lita på oss och att rykte är fundamentalt för vår långsiktiga framgång. Detta är en av anledningarna till att vi alla fattar beslut utifrån BSN:s uppförandekod tillsammans med vårt goda omdöme kring de principer och värderingar som står bakom den. Den andra anledningen är att vi gör rätt saker på BSN medical eftersom det är det enda sätt som fungerar och eftersom vi gillar det! Resultatet är att vi alla gör vår del i att upprätthålla vårt rykte när vi står inför det utmanande och motiverande område där vi är verksamma idag!

Ambition

Bruce BEACH – Senior Vice President Global Procurement

Ambition innebär för mig att sätta höga mål för en själv och sedan satsa allt för att uppnå dem. Det betyder att man sätter tvivel och oro åt sidan och obevekligt rör sig mot mållinjen, oavsett hur svår utmaningen är. Det betyder att man gräver djupare i sig själv än man någonsin trott vara möjligt för att ta fram vinnaren som kan göra hinder till möjligheter. För i oss alla finns det en vinnare som bara väntar på att komma fram – du måste bara hitta den inom dig.


ARBETA HOS BSN – HUR ÄR DET?


Ansvar

Nadège MULIOT – Business Area Manager Advanced Wound Technologies

Det jag älskar hos BSN medical är möjligheten att ha ett rum för kreativitet och att kunna fatta mina egna beslut när jag bygger upp en ny verksamhet. Med ett personligt engagemang för varje beslut jag fattar och en stark passion för det jag för så identifierar jag mig fullt ut med mina projekt för att få BSN medical att växa.

Handlingskraft

Tyler PALMER – Vice President Consumer Health & Lymphology

Förändringshastigheten på marknaden ökar ständigt, vilket ger nya risker och möjligheter i en allt snabbare takt. En organisation utan handlingskraft kommer att vara oförmögen att mildra riskerna och vara dåligt rustad att dra fördel av möjligheter, vilket så småningom leder till att den kollapsar. Handlingskraft gör det möjligt för BSN medical att uppnå transformerande förändring i vår verksamhetsmodell när vi anpassar oss bättre till kundernas behov och levererar överlägsen patientvård. Eftersom det inte tvunget är ett naturligt drag i en organisation så måste handlingskraft eftersträvas varje dag.

KONTAKTER

Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
SE-431 31 Mölndal
Sweden

Var Finns vi


 Tel: +46 31 746 15 00
 

 kundservice.se@essity.com

 

KONTAKTA OSS