Home
 • Choose country
 • Navigation
 • Contact
OM BSN

Personal

BSN medical anser att våra medarbetare är den viktigaste resursen. De är en källa till energi, kreativitet och framgång, vilket vi vill att vår personalpolitik ska spegla och stödja. Vi tillämpar därför följande principer, som bygger på våra mål och värderingar.

Vi strävar efter att:

 • göra våra mål och värderingar till hörnstenar i alla personliga och affärsrelaterade relationer
 • aktivt främja en öppen kommunikation på alla nivåer och säkerställa att alla medarbetare har de kunskaper som de behöver för att optimera sina insatser för företaget
 • aktivt uppmuntra alla medarbetare att utveckla sin fulla potential och kontinuerligt förbättra sina kunskaper, sin kompetens och sin förmåga i syfte att uppnå företagets aktuella och framtida målsättningar
 • säkerställa att varje person har full förståelse för sin roll, sina ansvarsområden och vad som förväntas av honom eller henne, samt har förmågan att ta till sig konstruktiv kritik
 • uppmuntra flexibilitet, laganda och effektiv organisation
 • uppmuntra medarbetarna att vara öppna för förändringar
 • utveckla tydliga samband mellan goda resultat och erkännande
 • tillhandahålla en säker arbetsmiljö och säkerställa medarbetarnas välbefinnande, samt följa gällande nationella föreskrifter och bestämmelser

KONTAKTER

Essity Hygiene and Health AB
Broplatsen 3
SE-431 31 Mölndal
Sweden

Var Finns vi


 Tel: +46 31 746 15 00
 

 kundservice.se@essity.com

 

KONTAKTA OSS