Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact
OM BSN

VISION OCH VÄRDERINGAR

Vision

Vi vill vara en föregångare inom sårbehandling och relaterade kärlsjukdomar och en ledande aktör inom icke-invasiv ortopedi – genom ett brett sortiment produkter utvecklade utifrån en stark teknisk kompetens. Vi strävar efter integrerade behandlingslösningar för vårdgivare som gör skillnad i patienternas liv.

Värderingar

  • Ambition: Vi uppmuntrar entreprenörskap och sätter höga mål för att uppnå utomordentliga resultat, individuellt och inom våra team.
  • Engagemang: Vi agerar snabbt och beslutsamt för att ligga steget före våra konkurrenter genom att prioritera och vidta åtgärder för att uppfylla och förutspå kundbehov.
  • Ansvar: Var och en av oss tar initiativ till förbättringar genom ansvar och personligt engagemang samt hanterar våra ansvarsområden som om det vore vårt eget företag.
  • Integritet: Alla våra värderingar baseras på integritet, inom allt vi gör. Integritet är inte en fråga om val. Det är vår vägledande princip.

KONTAKTER

BSN medical AB
Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Sweden


 Tel: +46 31 727 98 00

 kundservice@bsnmedical.com