Home
  • Choose country
  • Navigation
  • Contact

Friskrivningsklausul

Välkommen till webbplatsen för BSN medical GmbH ("BSN medical"). Vänligen läs följande allmänna villkor som reglerar din användning av vår webbplats. Observera att när du använder vår webbplats så samtycker du till och förpliktigas att följa sekretesspolicyn, rättsliga meddelanden och användarvillkor för denna friskrivningsklausul (sammanfattat "Villkoren").

Användning av innehåll på vår hemsida

Om inget annat anges äger BSN medical eller bolagets dotterbolag eller har licens på all text, alla bilder, all grafik, alla foton, videoklipp, konstruktioner, ikoner, ljud, all information, alla data och annat material ("innehållet") på BSN medicals webbplats samt all copyright, alla varumärken, tjänstemärken eller annan immateriell egendom eller äganderätt inom dessa områden. Särskilt märkena "BSN medical" och den stiliserade logotypen är registrerade varumärken och egendom med ensamrätt för BSN medical. Du får endast använda innehållet för begränsade, interna, icke-kommersiella informationssyften. Du får endast skriva ut en enda kopia av innehållet för dessa syften om kopian innehåller all information om copyright, varumärke, tjänstemärke och annan immateriell egendom och äganderätt som visas på webbplatsen. Du får inte dela ut, publicera, överföra, ändra, utforma härledda arbeten från eller på annat sätt bearbeta någon del av innehållet, helt eller delvis, för något ändamål. Under inga villkor beviljas du licens för någon copyright, något varumärke, tjänstemärke, patent eller annan immateriell egendom eller äganderätt i innehållet. Under inga villkor kommer du att erhålla några rättigheter till produkterna, tjänsterna, processerna eller tekniken som beskrivs i innehållet. Alla dessa rättigheter behålls av BSN medical, dess dotterbolag och eventuell tredje parts-ägare till dessa rättigheter. Länkar till andra webbplatser och referenser till andra företag, referenser som vi gör till namn, märken, produkter, eller tjänster från tredje part eller hypertextlänkar till tredje parts webbplatser eller information utgör eller innebär inte att vi godkänner, stödjer eller rekommenderar denna tredje part. Vi övervakar eller kontrollerar inte innehållet på någon webbplats som vi länkar till från våra webbplatser, och därför är vi inte ansvariga för innehållet på några webbplatser som är länkade till vår webbplats eller för de användarvillkor eller sekretessregler som tillämpas på dessa andra sidor.

Ansvarsfriskrivning

Innehåll på BSN medicals webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller typografiska fel och vi ansvarar inte för någon tillit du sätter till innehållet. BSN medical kan närsomhelst göra ändringar på innehållet och produkterna, tjänsterna och programmen som beskrivs i innehållet utan föregående meddelande. Du använder vår webbplats helt på egen risk. Denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller misstag som kan påverka kvaliteten på webbplatsens innehåll. Innehållet har inte genomgått någon oberoende verifiering och har inte heller godkänts helt eller delvis av BSN medical. BSN medical garanterar inte att innehållet är korrekt eller stämmer i tiden. BSN medical åtar sig inget ansvar för fel eller utelämnanden i innehållet, oavsett om de tillhandahålls av BSN medical eller tredje part. BSN MEDICALS WEBBPLATS OCH ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIG UTFORMNING" OCH VI FRÅNSÄGER OSS ANSVAR FÖR ALLA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, SOM RÖR WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG I RÄTTIGHETER SAMT EVENTUELL GARANTI FÖR KVALITET, FUNKTIONALITET, KORREKTHET, GILTIGHET, FULLSTÄNDIGHET, PÅLITLIGHET, ANVÄNDBARHET, PRESTANDA ELLER FRÅNVARO AV VIRUS. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR ANVÄNDNING AV OCH RISK FÖR FÖRLUST TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV VÅR WEBBPLATS. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR BSN MEDICAL ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR, I AVTAL, OTILLÅTET AVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, INKLUSIVE SÄRSKILDA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, OBETYDLIGA SKADOR ELLER SKADOR MED STRAFFÖLJD, ÄVEN OM BSN MEDICAL HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR DESSA SKADOR.

Registrerade varumärken

Om inget annat anges är alla varumärken som nämns på denna webbplats (registrerade) varumärken som tillhör BSN medical eller något av företagets dotterbolag. Detta gäller särskilt produktnamn och logotyper. Framför allt BSN:s medicinska märke och stiliserade kompositlogotyp är registrerade varumärken som tillhör BSN medical GmbH. BSN medicals varumärken, registrerade eller ej, får inte användas tillsammans med någon produkt eller tjänst som inte är en produkt eller tjänst från BSN medical. Alla rättigheter förbehålles.

Ändringar/Uppdateringar

BSN medical kan närsomhelst göra tillägg i dessa användarvillkor. Besök webbplatsen regelbundet för att läsa vilka aktuella villkor du har att följa.

Tillämpad regelbok

Dessa villkor och deras utförande följer tysk lag. Behörig domstol är Hamburg, Tyskland.

Personuppgifter

Vi på BSN medical arbetar för att upprätthålla sekretess och säkerhet rörande personuppgifter för dem som besöker denna webbplats. På denna webbplats initierar inte BSN medical aktivt någon insamling av personlig information. Vi samlar passivt in information som skickas till oss automatiskt av din webbläsare. Denna information innefattar vanligtvis ditt domännamn (namnet efter @ i din e-postadress). Den kan även innefatta ditt användarnamn (namnet före @ i din e-postadress). Mängden information som skickas beror på vilka inställningar du har i din webbläsare. Gå till din webbläsare om du vill se vilken information den skickar. På denna sida försöker vi inte aktivt att identifiera någon individuell besökare, med undantag för utredning av säkerhetsöverträdelser eller samarbete med myndigheter i ett rättsligt ärende. Vi använder informationen som vi automatiskt erhåller från din webbläsare för att se vilka sidor du besöker inom vår webbplats, vilken webbplats du besökte innan du kom till vår och vart du går vidare efter att du lämnar oss. Vi på BSN medical kan sedan utveckla statistik som hjälper oss att förstå hur denna webbplats används av våra besökare. Dessa statistiska data tolkas av BSN medical i vårt kontinuerliga arbete med att presentera det webbplatsinnehåll som besökarna söker i ett format som de finner mest användbart. BSN medical kommer inte att använda eller dela med oss av, varken inom BSN medical eller till tredje part, någon information som samlats in på denna webbplats för direkt marknadsföring. På grund av internets utformning får vi överföra informationen till ett annat land, men inom BSN medical, för andra syften än direkt marknadsföring, t.ex. lagring, eller beroende på var våra servrar finns. Vi får även använda den för att utreda säkerhetsöverträdelser eller för att samarbeta med myndigheter i rättsliga fall. Vi får även ta bort all information som kan identifiera besökaren och använda resten för historiska, statistiska eller vetenskapliga syften.

Om du sänder oss e-post är det du som – frivilligt – ger oss information om dig. Din e-postadress kan komma att användas av BSN medical i syfte att besvara dig. Vi kommer inte att använda identifierbar information, såsom din e-postadress, för direkt marknadsföring.

I händelse av försäljning, fusion, likvidation, upplösning, omorganisation eller förvärv av BSN medical, eller av tillhörande BSN affärsområde, kan den information som BSN medical inhämtat genom ditt användande komma att överföras. Det sker dock endast om den part som förvärvara informationen samtycker till de regler om personuppgifter som BSN medical försåg dig med vid den tidpunkt dina uppgifter samlades in.

För din bekvämlighet kan denna webbsida innehålla vissa hyperlänkar till andra webbsidor under BSN medical samt till webbsites som inte ägs av BSN medical. För sidor som inte ägs av BSN medical friskriver vi oss allt ansvar. Vi rekommenderar dig således att du läser den information om personuppgifter på varje site du besöker.

Hur du kommer i kontakt med oss

Du kan nå oss på följande sätt:

BSN medical Luxembourg Finance Holding
S.à.r.l.
Corporate Communications 12D
rue Guillaume Kroll L-1882
Luxemburg

Telefon: +49 40 4909-909
Telefax: +49 40 4909-6666

E-post: BSNcorporate@bsnmedical.com

KONTAKTER

BSN medical AB
Uggledalsvägen 15
427 40 Billdal
Sweden


 Tel: +46 31 727 98 00

 kundservice@bsnmedical.com